Kurstyper

  • Introkurs
  • Grunnkurs del 1, bane og søksutvikling / søksforståelse
  • Grunnkurs del 2, kasser, romsøk, kjøretøy, markeringstrening
  • Videregående søksutvikling, luktdiskriminering
  • Eksterne kurs med innleide instruktører

Introkurs:

Intro-kurset i Smeller går over 1 kveld og varer i ca. 3 timer
Instruktør: Gry Elisabeth Brudheim / Gro Saugerud / Åshild Woie (alle er autoriserte instruktører i Smeller). Vi jobber som regel to instruktører sammen.

Introkurs avholdes på følgende måte:

Vi vil bruke 3-5 hunder til demo som plukkes ut etter en vurdering som tas etter en introduksjon av deltagerne ved oppstart av kurskvelden og ut i fra hvilke hunder som er med / er tilgjengelige. Minimum antall deltagere på introkurs er 6 personer (for eksterne introkurs hvor vi leies inn av eksterne lag / klubber  / foreninger, gjelder egen priser)

Kurset er lagt opp slik at deltakerne ledes gjennom øvelser som er viktige og grunnleggende momenter i forhold til øvelsene i SMELLER klasse 1 - dvs: 


Øvelse 1 - Søk på 4 baner
Øvelse 2 - Søk på 16 kasser
Øvelse 3 - Romsøk
Øvelse 4 - Søk på kjøretøy

Samtlige deltakere observerer og deltar i diskusjonen rundt teori og praktisk arbeid.

Vanligvis vil den praktiske delen fordele seg slik:
• 1 - 2 ekvipasjer får prøve - innledende opplæring i øvelse 1
• 1 - 2 ekvipasjer får prøve - innledende opplæring i øvelse 2
• 1 - 2 ekvipasje får prøve - innledende opplæring i øvelse 3 og 4

Vi snakker om Smeller som aktivitet og hundesport og viser med innlånte hunder hvordan man starter treningen. Vi vil vilse med en ferdig trent hund en del grunnelementer i Smeller.

Pris pr. deltager: 500.- 

Introkurs for klubber, lag og foreninger: Minstepris for å leie instruktører til introkurs er 5000.- + kjøring. Vi er i hovedsak to instruktører som kommer på introkvelden. ta kontakt med oss for avtale. Vi har eget lokale med tilgjengelig utstyr i Asker og oppfordrer eksterne grupper å komme dit for eget arrangement.

 

 

 

 

Grunnkurs del 1 og del 2

Smeller er hundesporten for alle som liker nesearbeid - og utfordringen som ligger i at hver konkurranse byr på nye lukter og søksområder, som er ukjente for deltakerne!

Fot å delta på grunnkurset, må du ha gjennomført Introkurs i Smeller enten som deltager med hund eller som observatør. Utover dette er det ingen krav til hund, fører eller kunnskapsnivå.

Grunnkurs del1 tar for seg øvelsen bane samt markeringstrening. Kurset går over 4 kvelder eller en helg (lørdag og søndag). 

Grunnkurs del 2 tar for seg øvelsene kasser,  bilsøk og romsøk som er de neste øvelsene i klasse 1. For å gå del 2, må man først ha gjennomført introkurs / del 1 grunnkurs.

Videregående kurs i Smeller

Vi arrangerer videregående kurs for de som har deltatt på del og / eller del 2 i vår kursregi. Vidergående kurs tar for seg diskriminering av lukt og bygger på klasse 2 i Smeller:

Nytt i klasse 2 vil være at det i øvelse 1 og 2  legges ut forstyrrelser (negativer) som er av samme type som SMELLEREN/DUPLIKATENE, men forsynt med andre forstyrrende lukter.

Nye øvelser er finsøk på 4 m2 terrassefliser eller lignende og 300 m ID-spor.

Vi vil bruke blant annet søksplattform for å jobbe inn ID-lukt! 

ID-spor vil ikke inngå i kurset. 

 

Eksterne kurs / SWDI

Drammen Hundesenter har fra 2015 leid inn Tobias Gustavsson fra SWDI flere ganger for treningssamlinger og seminarer. Tobias vil også i 2017 holde flere kurs i hudesenterets regi:

  • seminarer med ulike tema
  • sporkurs
  • spesialsøkskurs