Kurs med Tobias Gustavsson / SWDI

Specialsök – träningsdagar i unika lokaler

Kurs med Tobias Gustavsson 2016


Arrangør: Drammen Hundesenter
Bindende påmelding rettes til grosauge@online.no
Les mer: www.smellerdrammen.com
www.drammenhundesenter.com 
Først til mølla!!!!

Oversikt over kurs 

Sted: 2500 kvm innendørs søkslokaler / Drammen
Pris: 2000.- pr pers
Obersvatør: 1000.-

25 – 26. Mai: Spesialsøk maks 8 hunder (dagtid)
Pris: 2000.-

30/5 – 1/6: 3-dager sporkurs på hardt underlag for videregående / de som har kommet i gang. (Maks 6 deltagere pr. gruppe) Pris: 4000.-

Instruktører: Tobias Gustavsson og Jens Frank (SWDI)

Vi ønsker primært å arrangere kursene på dagtid (10 – 17), men om kurset flyttes til kvelden / ettermiddag, vil det arrangeres fra kl 15 – 22

Opplys i mailen om du kan dagtid / kveldstid. Dagtid vil bli prioritert, men vi kan også inngå kompromiss med en dagtid / en kveldstid dag.

 

Om SWDI – Scandinavian Working Dog Institute

2010 startades ”Projekt - arbetande hundar, SLU” där vi bedriver forskning kring användning och utveckling av arbetande hundar. Vi valde att inte använda ”tjänstehund”-begreppet då det för många bara är förknippat med polis- och militära hundar, men i Sverige och runt om i världen finns en väldig massa andra typer av tjänstehundar. Samtliga dessa, inkl. polis och militära hundar, kan i stället rymmas inom samlingsnamnet ”arbetande hundar”. I samband med uppstarten av forskningsprojektet uppmärksammade vi att det ofta saknas en tillförlitlig kvalitetssäkring av hundekipagens kompetens. Vi bestämde oss därför för att erbjuda skräddarsydd kvalitetssäkring och certifiering av arbetande hundar och deras förare. För att skilja dessa tjänster från forskningen vi bedriver inom SLU startade vi SWDI (Scandinavian Working Dog Institute). Inom SWDI erbjuder vi nu kvalitetssäkring, certifiering, utbildning och utveckling av arbetande hundekipage samt produktion av utbildningsmaterial. Vi har en utgivningsplan för böcker i olika ämnen där ”Spårhunden och lukterna” är den första.

Vi anser att hundträning är ett hantverk bestående av tekniska färdigheter, analysförmåga, känsla och erfarenhet. Alltså inget man gör över en helg om resultatet förväntas användas i professionella sammanhang. Så i de fall vi ägnar oss åt utbildning av arbetande ekipage väljer vi att engagera oss i projekt där vi får möjlighet till kontinuitet och uppföljning. Våra uppdragsgivare är därför i huvudsak myndigheter och organisationer där ekipagen vanligtvis är mer eller mindre heltidsarbetande och ges möjlighet att träna i den omfattning som arbetsuppgiften kräver. Vi är bland annat ansvariga för utbildningen och utvecklingen av de statliga tjänstehundekipagen inom rovdjursförvaltningen i Sverige. Sen ett par år tillbaka deltar även Norges motsvarande ekipage i vårt utbildningsprogram. Polis-, militär och räddningshundorganisationer runt om i världen är andra exempel på uppdragsgivare. Främst utbildar vi inom spår och specialsök men även inom andra ämnen som t ex etologi. Föreläsningar och seminarier kan dock ges även till klubbar och privata aktörer.

Sen starten 2010 har efterfrågan på våra tjänster ökat kraftigt. För att behålla fokus på kvalitet i stället för kvantitet har vi valt att växa långsamt och prioritera företagets kärnverksamhet.

I vår grupp har vi en blandning av olika kompetenser med en gedigen bakgrund inom både forskning och projektledning såväl som stor praktisk erfarenhet av hundträning och skarpa hundjobb.

Vi i SWDI har tillsammans ett ganska stort gäng hundar. Några av dom används som tjänstehundar i rovdjursförvaltningen och de andra deltar i de praktiska spår- och specialsökprojekt som vi genomför. Vi har 2 st jaktlabradorer, 3 st schäfer/malinois, 2 st schäfrar, 2 st kelpies och 1 st malinois.