Tobias Gustavsson, Jessica Åberg og Jens Frank

Tobias, Jens och Jessica är hundinstruktörer med biologbakgrund och arbetar vid forskningsprojektet – Arbetande hundar, SLU på Grimsö Forskningsstation samt vid SWDI - Scandinavian Working Dog Institute. I projektet forskar man på användning, träning och utveckling av olika typer av arbetande hundar. De har de senaste åren främst arbetat på uppdrag av myndigheter och organisationer med utbildning av professionella hundförare och instruktörer t ex polis och militär. Utöver det ansvarar de för planering, utbildning och utveckling av de statliga tjänstehundekipagen inom rovdjursförvaltningen i Sverige. Sedan 2011 utbildar de även tjänstehundekipagen i SNO (Norska statens rovdjursförvaltning). De konsulteras även flitigt inom andra delar av hundtjänsten såsom spår- och specialsökprojekt både i Sverige och i andra länder. Tillsammans med kollegan Lars Fält, gav de 2011 ut boken ”Spårhunden och lukterna”. 2015 kom boken ut på engelska och har nu sålts i fler än 30 länder. De tränar själv hundar dagligen i framför allt spår, specialsök och skydd. De egna hundarna består av schäfer, malinois, labrador och border collie och kelpie. Hundarna används i olika projekt och ett par av hundarna är tjänstehundar inom rovdjursförvaltningen.

De håller även ett stort antal föreläsningar och seminarier om hundar och hundars beteende för myndigheter, företag, organisationer och högskolor runt om i Europa varje år. (ex. Viltskadecenter, Miljödirektoratet, Statens Naturoppsyn, Stockholms Universitet, Högskolan i Falun, Svenska Jägareförbundet, Svenska Brukshundklubben, Norska räddningshundar, Svenska Kennelklubben, Försvarets Hundtjänstenhet, FEDICS Italienska räddningshundorganisationen, Fylkesmannen i Troms, Finnmark, Hedmark och Oppland, Polisen i Sverige, Norge och Danmark, Italien mfl)