Neselyst og Neseglede

Smeller er hundesporten for alle som liker nesearbeid - enten som konkurranseform eller som en ´hverdagsaktivitet. Vi liker å kalle kurset for "Neslyst og Neseglede"!

For å delta på grunnkurset, må du ha gjennomført Introkurs i Smeller enten som deltager med hund eller som observatør. Utover dette er det ingen krav til hund, fører eller kunnskapsnivå.

Dette grunnkurset tar for seg øvelsen "bane" i hovedsak. Kurset går over 12 timer fordelt over en helg eller kvelder. Se kurskalender for kommende kurs.

Sted: Drammen / Åssiden. 2500 kvm hall (oppvarmet)

Kurset ledes av Gry Brudheim og Gro Saugerud
Begge er autoriserte instruktører i Smeller.

Link til brosjyre / nettside: http://www.smeller.no/images/pdf/brosjyre/brosjyre_nsk.pdf
www.smellerdrammen.com
www.drammenhundesenter.com
www.smeller.no 

Maks antall deltagere er 12
Minimum antal deltagere: 8
Pris: 2000.-

Påmelding til Drammen Hundesenter: grosauge@online.no 
Påmeldingen er bindene

Mangler du introkurs? Se i kurskalenderen for å finne datoer for introkurs.

Vi starter opp Smeller, grunnkurs del 2; romsøk, kjørtøy og kasser med javne mellomrom. For å delta på del 2, må man ha deltatt på grunnkurs 1 eller være godt i gang med banetrening / ha god forståelse for Smeller.

 

For eksterne klubber, lag eller foreninger:

Vi reiser gjerne til din lokale klubb for å holde grunnkurs / introkurs. Vanligvis holder vi dette på en helg. Vi kan avholde kurset på følgende måte:

Fredag kveld: introkurs (se egen pris / introkurs)

Lørdag og søndag: Grunnkurs del 1 (eller 2 dersom del 1 er gjennomført tidligere eller deltagerne har god forståelse for Smeller / har banesøk inne). Pris: 2000.- pr. ekv. / Observatør 1/2 pris. Maks 12 personer. Vi tar betalt for minimum 10 personer. I tilegg kommer kjøring og evnt. overnatting / kost.

Introkurset kan bakes inn i grunnkurset lørdag og søndag. Pris pr. person er da 2200.-

Vi er to autoriserte instruktører som holder kurset sammen og bygger teori rundt det som skjer i praksis. På dette kurset lærer du mye om generell hundetrening i tillegg til Smeller. 

Det stilles krav til lokalene som kan brukes. Dersom dere ikke har egnede lokaler, kan kursene avholdes i Drammen (2500 kvm oppvarmet hall) som et lukket arrangement.

Kontaktperson: grosauge@online.no